Greetings from nhulieu.com,

Chúng tôi cung cấp các phiên bản portable (dịch nôm na là di động/xách tay) cho các phần mềm phổ biến nhất trên PC/Android/Tablet.

Thông tin được thu thập bởi đội ngũ biên tập viên ít kinh nghiệm nên không tránh khỏi thiếu sót, chúng tôi đang cố gắng hàng ngày.

Mọi góp ý xin gửi về địa chỉ trong.dzang at gmail.com

Thanks.

Comments are closed.