Phần mềm portable là gì?

Phần mềm portable là tên gọi chung cho dạng phần mềm chạy mà không cần cài đặt. Bất kể 1 phần mềm nào cũng có thể đóng gói thành portable, qua đó dễ dàng mang trên thẻ nhớ usb hay kể cả cloud.

nhulieu.com tự hào là người mang khái niệm này tới các phần mềm thế hệ mới, các phần mềm chuyên dụng dành cho blogger, vlogger và nhà báo số. NhuLieu là tên gọi khác của phần mềm, nhulieu.com là kho phần mềm portable lớn thứ nhì Việt Nam.